www.โปรเน็ตทรูใหม่.com
  • th

แพ็กเกจ เน้นโทร + เน็ต


แพ็กเกจ เน้นโทร + เน็ต

รายละเอียดสินค้า

 

   แพ็กเกจ เน้นโทร + เน็ต  

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*1944*17035794#

299

319.93

30 วัน

แบบรายครั้ง

โทร 100 นาที + เน็ตไม่จำกัด 1GB + WiFi ไม่จำกัด

 

*900*1945*17035794#

499 533.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทร 250 นาที + เน็ตไม่จำกัด 2GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1946*17035794#

699 747.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทร 400 นาที + เน็ตไม่จำกัด 4GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1948*17035794#

899 961.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทร 500 นาที + เน็ตไม่จำกัด 6GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1844*17035794#

299 391.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 100 นาที + เน็ตไม่จำกัด 1GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1845*17035794#

499 533.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 250 นาที + เน็ตไม่จำกัด 2GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1846*17035794#

699 747.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 400 นาที + เน็ตไม่จำกัด 4GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*1847*17035794#

899 961.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 500 นาที + เน็ตไม่จำกัด 6GB + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*0199*17035794#

199

212.93

30 วัน

ต่ออายุอัตโนมัติ

โทร 50 นาที + เน็ตไม่จำกัด 750 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

- สลับค่าเน็ตและค่าโทร รวมถึงเช็คยอดการใช้งานที่ USSD *924#

- ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น

- โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น หากโทรเกินจะคิดค่าบริการ ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป

*900*0399*17035794#

399 426.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 150 นาที + เน็ตไม่จำกัด  3 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*0599*17035794#

599 640.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 200 นาที + เน็ตไม่จำกัด 6 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*0799*17035794#

799 854.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 300 นาที + เน็ตไม่จำกัด 10 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps)

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*1806*17035794#

89

95.23

7 วัน

ต่ออายุอัตโนมัติ

โทร 30 นาที + เล่นเน็ตได้ 100MB

- ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดตามอัตราแพ็กเกจหลัก

- แพ็กเกจ 899 ผู้ใช้บริการได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps (กิโลบิตต่อวินาที)

- ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)

*900*1807*17035794#

199 212.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 100 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*1229*17035794#

299 319.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 100 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1239*17035794#

399 426.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 150 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 750MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1249*17035794#

499 533.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 250 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 1GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1259*17035794#

599 640.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 300 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1269*17035794#

699 747.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 400 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 2GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1289*17035794#

899 961.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทร 500 นาที + เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 3GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps) + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*1909*17035794#

129

138.03

30 วัน

แบบรายครั้ง

โทรในเครือข่ายไม่จำกัดในช่วงเวลา 05.00-17.00 น. + เน็ต 250 MB

- สำหรับแพ็ก 129 โทรทรูมูฟเอชฟรี 60 นาทีต่อครั้ง (เกินนาทีที่ 61 เป็นต้นไป คิดนาทีละ 1 บาทตามจริงเป็นวินาที) โทรนอกเครือข่ายคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก

*900*3220*17035794#

200 214 7 วัน แบบรายครั้ง โทรในเครือข่าย 100 นาที + เน็ต 200 MB

*900*3235*17035794#

350 374.5 30 วัน แบบรายครั้ง โทรในเครือข่าย 200 นาที + เน็ต 500 MB + WiFi 10 ช.ม.

*900*1910*17035794#

199 212.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทรทุกเครือข่าย 200 นาที + เน็ต 500 MB

*900*1849*17035794#

199 212.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ โทรทุกเครือข่าย 200 นาที + เน็ต 500 MB

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*3401*17035794#

49

52.93

1 วัน

แบบรายครั้ง

โทรและส่ง SMS ในเครือข่ายไม่จำกัด เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 320MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

- โทรไม่อั้นในเครือข่าย ช่วงเวลาตี 5 - 5 โมงเย็น

- SMS ไม่อั้นในเครือข่ายตลอด 24 ช.ม. 

- WiFi ไม่อั้น ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี) 

- ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริม ค่าบริการนอกเครือข่าย นอกช่วงเวลา คิดตามโปรโมชั่นหลัก

*900*3402*17035794#

99 105.93 7 วัน แบบรายครั้ง โทรและส่ง SMS ในเครือข่ายไม่จำกัด เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 320MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*3403*17035794#

299 319.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทรและส่ง SMS ในเครือข่ายไม่จำกัด เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*3404*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง โทรและส่ง SMS ในเครือข่ายไม่จำกัด เน็ต 3G ไม่จำกัด เต็มสปีด 1GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

 

ปรับปรุงล่าสุด:
01 สิงหาคม 2016
แพ็กเกจ เน้นโทร + เน็ต ราคาถูก โปรเน็ตทรูราคาถูก สุดคุ้ม www.โปรเน็ตทรูใหม่.com กรุงเทพมหานคร
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
โปรเน็ตทรูใหม่ รายสัปดาห์

โปรเน็ตทรูใหม่.com นำเสนอแพ็กเกจ Truemove H ให้ท่านเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ เน้นความสะดวก สมัครง่าย

สอบถาม
โปรเน็ตทรูไม่อั้นรายเดือน

โปรเน็ตทรูไม่อั้นรายเดือน ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือ แทบเล็ต และแอร์การ์ด

สอบถาม
แพ็กเกจ พิเศษ

โปรเน็ตทรูใหม่ แพ็กเกจ พิเศษ สุดคุ้ม ใช้เน็ตไม่จำกัด

สอบถาม
โปรเน็ตทรูไม่อั้นรายวัน

เพียงเติมเงินให้พอ และ กดเลย สมัครง่ายๆ กับแพ็กเกจที่โดนใจ รอรับข้อความตอบกลับ ก็พร้อมใช้งานมันส์สนุกได้ทันที

สอบถาม
เน็ตทรูรายเดือน

โปรเน็ตทรูใหม่จากทรูมูฟเอช ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือ แทบเล็ต และแอร์การ์ด

สอบถาม
สมัครเน็ตทรูรายวัน

สมัครง่ายๆ กับแพ็กเกจที่โดนใจ รอรับข้อความตอบกลับ ก็พร้อมใช้งานมันส์สนุกได้ทันที

สอบถาม
แพ็กเกจ เน้นเพิ่มสปีดเน็ต

โปรเน็ตทรูใหม่ แพ็กเกจ เน้นเพิ่มสปีดเน็ต เพิ่มเน็ต 4G/3G เฉพาะซิม 4G แบบเติมเงินเท่านั้น

สอบถาม
แพ็กเกจ เน้นโทร

โปรเน็ตทรูใหม่ แพ็กเกจ เน้นโทร โทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้ง

สอบถาม