www.โปรเน็ตทรูใหม่.com
  • th

แพ็กเกจ เน้นเน็ต


แพ็กเกจ เน้นเน็ต

รายละเอียดสินค้า

 

   แพ็กเกจ เน้นเน็ต  

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*1922*17035794#

9

6.93

1 วัน

แบบรายครั้ง

เบิ้ลเน็ต 4G 200MB (ปกติ 100MB)

- สำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม 4G เท่านั้น

- สมัครแพ็ก 1 วันลูกค้าแบบเติมเงินใช้งานได้ 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร และลูกค้าแบบรายเดือน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น.

- สมัครแพ็ก 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น.

*900*1923*17035794#

15 16.05 1 วัน แบบรายครั้ง เบิ้ลเน็ต 4G 400MB (ปกติ 200MB)

*900*1924*17035794#

39 41.73 1 วัน แบบรายครั้ง เบิ้ลเน็ต 4G 1.5GB (ปกติ 750MB)

*900*1925*17035794#

59 63.13 7 วัน แบบรายครั้ง เบิ้ลเน็ต 4G 800MB (ปกติ 400MB)

*900*1926*17035794#

99 105.93 7 วัน แบบรายครั้ง เบิ้ลเน็ต 4G 2GB (ปกติ 1GB)

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*9840*17035794#

150

160.5

30 วัน

แบบรายครั้ง

4G เน็ต 1GB

 

*900*1940*17035794#

299 319.93 30 วัน แบบรายครั้ง 4G เน็ต 1.5GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1941*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง 4G เน็ต 3GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1942*17035794#

699 747.93 30 วัน แบบรายครั้ง 4G เน็ต 6GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1943*17035794#

899 961.93 30 วัน แบบรายครั้ง 4G เน็ต 10GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1840*17035794#

299 319.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 4G เน็ต 1.5GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1841*17035794#

*900*1841*17035794#

399 426.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 4G เน็ต 3GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1842*17035794#

699 747.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 4G เน็ต 6GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

*900*1843*17035794#

899 961.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ 4G เน็ต 10GB ไม่จำกัด + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*1801*17035794#

199

212.93

30 วัน

ต่ออายุอัตโนมัติ

เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 500MB x 2 = 1GB  (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด (ถึง 31 ธ.ค. 59) 

- เฉพาะแพ็กเกจ 599, 899 ไม่เบิ้ลเน็ต

- เฉพาะแพ็กเกจ 699 เมื่อใช้ความเร็วครบตามปริมาณที่กำหนด จะใช้ได้ต่อเนื่องทีความเร็วสูงสุด 384Kbps. (กิโลบิตต่อวินาที)

- ขอรหัส WiFi เพื่อใช้งานกด *871*4# โทรออก (ฟรี)

*900*1329*17035794#

299 319.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 750MB x 2 = 1.5GB  (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด (ถึง 31 ธ.ค. 59)

*900*1339*17035794#

399 426.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 1.5GB x 2 = 3GB  (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด (ถึง 31 ธ.ค. 59)

*900*1369*17035794#

699 747.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 3GB x 2 = 6GB  (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด (ถึง 31 ธ.ค. 59)

*900*1359*17035794#

599 640.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 2GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*1389*17035794#

899 961.93 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัดสูงสุด 5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps) + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*8948*17035794#

199

212.93

30 วัน

แบบรายครั้ง

เน็ตไม่จำกัด 1GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

 

*900*8949*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 3GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*3339*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 1GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*3359*17035794#

599 640.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 2 GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*3389*17035794#

899 961.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 5 GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*8977*17035794#

199 212.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*8978*17035794#

299 319.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 750MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*8979*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps) + WiFi ไม่จำกัด

*900*8980*17035794#

699 747.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัด 3GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps) + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*8801*17035794#

 

99

30 วัน

ต่ออายุอัตโนมัติ

เน็ต 90 MB

 

*900*8802*17035794#

  199 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ต 300 MB

*900*8803*17035794#

  399 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัด 1 GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*8804*17035794#

  599 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัด 2 GB + WiFi ไม่จำกัด

*900*8805*17035794#

  799 30 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เน็ตไม่จำกัด 4 GB + WiFi ไม่จำกัด

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*8996*17035794#

15

16.05

24 ชม.

แบบรายครั้ง

เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 100MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร

- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากต้องการใช้ต่อต้องสมัครใหม่ ยกเว้นแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติ

- สำหรับแพ็กเกจเน็ต 59,79,99,159 และ 199 ผู้ใช้บริการได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps (กิโลบิตต่อวินาที)

*900*8993*17035794#

19 20.33 24 ชม. แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 200MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8994*17035794#

79 84.53 7 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 400MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8972*17035794#

79 84.53 7 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 200MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8987*17035794#

199 212.93 7 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8811*17035794#

59 63.13 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 200MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8825*17035794#

79 84.53 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 500MB จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps

*900*8826*17035794#

99 105.93 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 750MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8827*17035794#

159 170.13 7 วัน ต่ออายุอัตโนมัติ เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*3302*17035794#

49

52.43

1 วัน

แบบรายครั้ง

เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 320MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

- แพ็กเกจ 1 วัน การใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากต้องการใช้ต่อต้องสมัครใหม่

- แพ็กเกจ 7 วัน, 30 วัน การใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติเวลา 23.59 น. หากต้องการใช้ต่อต้องสมัครใหม่

- แพ็กเกจ 699 ผู้ใช้บริการได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 384Kbps (กิโลบิตต่อวินาที)

- ขอรหัสผ่านเพื่อใช้งาน WiFi กด *871*4# โทรออก (ฟรี)

*900*3324*17035794#

249 266.43 7 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 1GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*8977*17035794#

199 212.93 30 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด + ฟรี WiFi ไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*8978*17035794#

299 319.93 30 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด + ฟรี WiFi ไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 750MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*8979*17035794#

399 426.93 30 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด + ฟรี WiFi ไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps)

*900*8980*17035794#

699 747.93 30 วัน แบบรายครั้ง เล่นเน็ตไม่จำกัด + ฟรี WiFi ไม่จำกัด ความเร็วเต็มสปีดได้ 3GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps)

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*8951*17035794#

15

16.05

24 ชม.

แบบรายครั้ง

เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512kbps ได้ 300MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

- รับสิทธิเน็ตที่ความเร็วสูงสุด 512Kbps หรือ 384Kbps ตามแพ็กเกจและปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นจะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64Kbps.

- แพ็กเกจ 24 ชม. สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. หลังได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร

- แพ็กเกจ 7 วัน ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดอัตโนมัติ เวลา 23.59 น. หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานต่อ ต้องทำการสมัครใหม่

*900*8941*17035794#

14 14.98 24 ชม. แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 384kbps ได้ 150MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8975*17035794#

45 48.15 4 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512kbps ได้ 1 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8952*17035794#

79 84.53 7 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512kbps ได้ 1.5GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8942*17035794#

69 79.83 7 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 384kbps ได้ 750MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8976*17035794#

199 212.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512kbps ได้ 4 GB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8998*17035794#

299 319.93 30 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512kbps ได้ 9000MB (300 MB ต่อวัน) (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

 

วิธีการสมัคร ก่อน VAT (บาท) รวมVAT (บาท) จำนวนวัน รูปแบบการคิดเงิน รายละเอียด หมายเหตุ

*900*8908*17035794#

11

11.77

24 ชม.

แบบรายครั้ง

เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512Kbps 500MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

 

*900*1901*17035794#

14 14.98 24 ชม. แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 384Kbps 500 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*8909*17035794#

79 84.53 7 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 512Kbps 500 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

*900*1902*17035794#

69 73.83 7 วัน แบบรายครั้ง เน็ตไม่จำกัดความเร็วสูงสุด 384Kbps 500 MB (จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps)

 

ปรับปรุงล่าสุด:
19 สิงหาคม 2016
แพ็กเกจ เน้นเน็ต ราคาถูก โปรเน็ตทรูราคาถูก สุดคุ้ม www.โปรเน็ตทรูใหม่.com กรุงเทพมหานคร
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
แพ็กเกจ เน้นโซเชียล

โปรเน็ตทรูใหม่ แพ็กเกจ เน้นโซเชียลได้ไม่อั้น

สอบถาม
แพ็กเกจ เน้นเพิ่มสปีดเน็ต

โปรเน็ตทรูใหม่ แพ็กเกจ เน้นเพิ่มสปีดเน็ต เพิ่มเน็ต 4G/3G เฉพาะซิม 4G แบบเติมเงินเท่านั้น

สอบถาม
โปรเน็ตทรู แบบรายเดือน

คัดเฉพาะความคุ้มค่า คุ้มราคา เน้นความสะดวก สมัครง่าย รวดเร็วทันใจ บนเครือข่าย 3G/4G ที่เร็วที่สุด แรงที่สุด

สอบถาม
โปรเน็ตทรูไม่อั้นรายวัน

เพียงเติมเงินให้พอ และ กดเลย สมัครง่ายๆ กับแพ็กเกจที่โดนใจ รอรับข้อความตอบกลับ ก็พร้อมใช้งานมันส์สนุกได้ทันที

สอบถาม
เน็ตทรูรายสัปดาห์

โปรเน็ตทรูใหม่.com นำเสนอแพ็กเกจ Truemove H ให้ท่านเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ สมัครง่าย รวดเร็วทันใจ

สอบถาม
โปรเน็ตทรู สมัครเน็ต

เว็ปโปรเน็ตทรูใหม่ ยินดีให้บริการ เราเน้นสะดวก ง่าย รวดเร็ว อัพเดตโปรใหม่สดตลอด เพียงเติมเงินให้พอ และ กดเลย สมัครง่ายๆ

สอบถาม
โปรเน็ตทรูใหม่ล่าสุด

สมัครง่าย รวดเร็วทันใจ บนเครือข่าย 3G/4G ที่เร็วที่สุด แรงที่สุด และครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย

สอบถาม
สมัครเน็ตทรูรายสัปดาห์

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมที่ท่านเน้น เพียงเติมเงินให้พอ และ กดเลย สมัครง่ายๆ กับแพ็กเกจที่โดนใจ

สอบถาม